diervoeders; mengvoeders Nederland;
Maatwerk in mengwerk
 diervoeders; mengvoeders Nederland;
Een eeuw aan ervaring
kippen; mengvoer; rundvee; vleeskalveren;

De stevige basis van E.J. Bos Diervoeding

U en uw dieren, daar gaat het bij ons om. We streven dan ook naar bovenmatige kwaliteit en service. Dit houdt in dat wij investeren in kwaliteitsproducten en maatwerk en voor u daarbij scherpe calculaties hanteren. Daarnaast maken wij tijd vrij voor persoonlijk contact en optimale service voor uw bedrijf, en streven we binnen ons bedrijf naar korte lijnen. Zo staan we samen sterk.

Wat u van ons mag verwachten

U en uw dieren, daar gaat het bij ons om. We streven dan ook naar bovenmatige kwaliteit en service. Dit houdt in dat wij investeren in kwaliteitsproducten en maatwerk en voor u daarbij scherpe calculaties hanteren. Daarnaast maken wij tijd vrij voor persoonlijk contact en optimale service voor uw bedrijf, en streven we binnen ons bedrijf naar korte lijnen. Zo staan we samen sterk.

Advies op maat

Dat wij streven naar persoonlijk contact is merkbaar in de deskundige begeleiding van onze buitendienstmedewerkers. Enerzijds ontvangt u advies over onze gespecialiseerde diervoeding, anderzijds helpen wij u met zakelijke en technische aspecten op het gebied van klimaatbeheersing, huisvesting, verzorging en gezondheidszorg. Als bedrijf kennen we u en uw dieren. Vanzelfsprekend houden wij de markt en actuele ontwikkelingen voor u scherp in de gaten. Investeren in kennis van de wetgeving op het gebied van dierrechten, mest, milieu en voedselveiligheid is voor ons essentieel om u zo goed mogelijk te informeren.

Mengvoeders
jongvee; legkippen; vleeskuikens; eenden; veevoer

Erkend mengvoederbedrijf

Ons bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld worden door overheid, afnemers en consumenten. Wij zijn in het bezit van de GMP+ -erkenning.

In 2001 is dit uitgebreid met de hygiënecode HACCP. Dit kwaliteitssysteem wordt ook in de levensmiddelenindustrie gehanteerd. Het houdt in dat het hele productieproces, vanaf de inkoop van de grondstoffen tot en met de aflevering van de mengvoeders, gecontroleerd en beheerst wordt. 

mengvoer; rundvee; vleeskalveren; melkkoeien;

Daarnaast zijn wij deelnemer aan SecureFeed. Dit is een kwaliteitssysteem dat met name gericht is op borging van grondstofkwaliteit.

Om onze kwaliteit te waarborgen hebben wij samenwerkingsverbanden met diverse bedrijven.

Mengvoeders
mengvoer; rundvee; vleeskalveren; melkkoeien; jongvee

E.J. Bos Diervoeding sponsort Woord en Daad

Wij investeren in het unieke financiële adoptieprogramma van Stichting Woord en Daad. Op deze manier willen wij investeren in de toekomst van kinderen in Afrika, Azië of Midden-Amerika. Stichting Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

rundvee; vleeskalveren; melkkoeien; jongvee; legkippen